Tour thành phố

Duration:
4 giờ
Departure:
Từ 8h00 đến 13h00
Sites to visit:
Includes:
Hướng dẫn viên du lịch, vé...
Price per guest
Group of:
1 guest
2 guest
3 guest
Price in USD:
75
45
35
Price in VND:
1.700.000
1.000.000
800.000
Images